Om
TEATER DICTAT


TEATER DICTAT

Teater Dictat är en fri teatergrupp som skapar scenkonst med existentiella, relationella och queera/normkreativa perspektiv. Genom åren har gruppen gjort friluftsteater på sommarturné, moderna kyrkospel och Shakespeare på två. Sedan starten har gruppens primus motor varit Johan Svensson som med olika konstellationer runt sig skapat teater. Idag utgör han tillsammans med dramaturgen Matthew Short och producenten Andreas Luukinen navet i ett nätverk av olika scenkonstnärer. 2022 har Teater Dictat verksamhetsstöd från Varbergs kommun.

Teater Dictat har inget eget teaterhus, men strävar efter att vara närvarande på den svenska västkusten, med halländska Varberg som utgångspunkt. Därifrån famnas om Göteborg i norr och hela vägen ner om Öresundsregionen. Lund är ett andra hem för verksamheten och därifrån finns Helsingborg, Malmö och Köpenhamn inom bekvämt räckhåll. I dagens värld är dessa avstånd av mindre betydelse och värdet av att kunna finnas på flera platser för samarbete, nätverkande och resurser överbryggar hindren. Teater Dictat nätverkar därför i tre regioner, men månar om sin halländska hemvist och vill medverka till den kulturella och scenkonstnärliga utvecklingen i ett landskap som är betydligt mer än sköna sommarstränder och en transport-sträcka mellan Skåne och Göteborg.


KONTAKT

Telefon   0703 111 383   
E-post   info@dictat.se

Instagram   @teaterdictat
Facebook   /teaterdictat